Watch it! sprider sina metoder!

Under några år nu har Watch it! testat en mängd sätt att göra demokrati på tillsammans med unga. Många har efterfrågat möjlighet att få ta del av Watch it!s metoder och erfarenheter. Den tiden kommer mycket snart! Watch it! har påbörjat processen att samla ihop och sätta ord på vad det är vi egentligen gör. Vad är det vi vill sprida?

I dagens metodspridningsworkshop låg fokus på att avgränsa vår spretiga erfarenhet i tre teman:

-Intern demokrati

-Demokratiskt ledarskap

-Hur gå från idé till action?

Med hjälp av en tidslinje och post its blev det tydligare för oss vad som behöver göras och när om vi ska ro iland med projektet metodspridning.

Vill din skola, organisation, fritidsgård, arbetsplats ta del av Watch it!s erfarenheter och metoder? Hör av dig till info@watchit.nu så berättar vi mer!

 Vi hörs! 🙂