Watch it! på handledarträff med nya DIY-kurser!

I onsdags var Watch it! på besök i Lund för att ha en första träff tillsammans med de handledare som ska hålla i de kurser som ska startas i höst. Tanken med träffarna är att utbyta kunskap, erfarenheter och tankar om hur vi som handledare kan skapa demokratiska processer inom grupperna. Kvällen präglades av både information om vad DIY står för liksom av olika demokratiska metoder och övningar vilka handledarna kan använda sig av i grupperna. Vi satte upp post-its på vad man själv tycker är viktigt i processerna inom grupperna och sedan diskuterade vi i smågrupp och helgrupp om de saker som kommit fram.

I diskussionerna togs det upp vikten av att olika personligheter syns i gruppen, att alla har något att bidra med och att det är viktigt att det blir en jämn ansvarsfördelning inom grupperna. En annan sak som togs upp var också att allas åsikter om kursernas innehåll måste komma fram, och att vi som handledare mer sätter ramarna medan deltagarna sätter innehållet. Andra ledord var att som handledare inspirera, ta fram lekar, skapa trygghetskänsla i gruppen och att ställa många frågor.

Roligt var att det kom många handledare till kvällen och dessutom att det kommit så många anmälningar till DIY – över 175 stycken! Ska bli grymt pepp att komma igång och göra spännande saker i höst samtidigt som nya demokratiska möten och processer sker!