Watch it och Demokrati stavas vi i Eslöv

I veckan var Watch it på besök i Eslöv där vi blivit inbjudna att hålla en workshop med projektet Demokrati heter vi, vilket är ett initiativ av ABF MittSkåne, alltså ett folkbildningsprojekt som riktar sig till ungdomar i Eslöv, oavsett om de är arbetslösa, jobbar, pluggar eller har annat för sig så länge de är intresserade av demokratifrågor och av film både som mål och medel. Projektets syfte är att utveckla olika metoder för flexibelt lärande genom bl.a filmer skapade av unga i Eslöv.

Fokus kom i workshopen att handla om hur unga idag upplever både arbetslöshet men också bostadssituationen som är svår, liksom skolan. Detta gjorde de på olika kreativa sätt genom filmstycken som ni kan se här nedan. Det var ett gäng med mycket vilja och som vi hoppas att politiker både i kommun, landsting och på riksnivå uppmärksammar. Vi behöver inte skriva mycket mer, utan låter videoinslagen tala för sig själva. Lyssna och lär.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YNwaktFRli8[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pmzJLfcZyj4[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G6rmfCBDa7A[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wqQa1I8dvCQ[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qjrEh_UScqI[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=raRPj8sC324[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ujp47Z8pxF4[/youtube]

Läs också mer på “Demokrati stavas vi”s egna blogg –> http://demokratistavasvi.wordpress.com/2011/05/18/v-19/