Watch it! löste & lärde sig Forum Teater

Den 26 november samlades 17 personer i Tryckeriets lokaler för att undersöka forumteater som verktyg för förändring.

Teater interakt + Watch it! = sant

Teater interakt + Watch it! = sant

Genom forumteater prövade vi hur vi kan agera i olika knepiga situationer som vi som ledare kan ställas inför. Vi undersökte också våra värderingar kring ledarskap. Finns det bra ledare? Vill vi ha ledare? När kan det vara bra att ha ledare?  Hur kan en ledare skapa en bra grupp? Att tillsammans undersöka dessa frågor utifrån flera personers erfarenheter och upplevelser fick i alla fall oss i Teater InterAkt att se på forumteater med nya ögon. Forumteater har oftast en tydlig ledare. Kanske en bra och nödvändig sak för att skapa trygghet och frihet. Men kanske skulle forumteater kunna bli en ännu tryggare, friare och lärorikare form om de gängse ledarmodellerna för forumspel prövades, diskuterades och utvecklades. Varför inte ge publiken ännu mer utrymme? Ansvar som att rättvist fördela ordet, tiden, observera förtyck i det befintliga rummet och så vidare kan vara publikens lika väl som Jokerns (den som leder processen i ett forumspel och att skapar länken mellan scenen och publiken). För att skapa den perfekta ledaren är kanske inte önskvärt? Det är däremot att skapa rum och verktyg för att dela ansvar och lära av handling.

Teater interakt + Watch it! = sant

Teater interakt + Watch it! = sant

Så tack Watch it! och alla som deltog för en mycket lärorik workshop i forumteater och ledarskap! Ska bli spännande att se hur vi alla tar detta vidare.

 

Hälsningar

Sara, Nina & Lotten

Teater InterAkt