Watch it! kör sista handledarträffen – för den här terminen

Genom DIY – Do it yourself har 15 grupper under våren varit igång med olika teman och mål men med en sak gemensamt – gruppen bestämmer och gör det själva! Varje grupp har en handledare och dessa handledare har erbjudits totalt tre handledarträffar under våren av Watch it!. Vi har pratat deltagande metoder, demokratiskt ledarskap och nu senast utvärdering. Vi utvärderade hur kurserna gått, DIY-processen i stort samt det egna ledarskapet. Alla moment med hjälp av olika utvärderingsmetoder som handledarna kan använda i sina respektive grupper.

Nu peppar vi för en höst med ny chans att hänga på! Håll utkik på http://www.diy-lund.se/

<3