Watch it! höll workshop med sjätteklasslärare

I förra veckan var det äntligen dags för Watch it! att hålla workshop med sjätteklasslärare i Södra Innerstaden, Malmö!

Detta skedde inom ramen för satsningen Skapande skola vilken syftar till att elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det pågår en rad olika projekt för varje elevårskull i Södra Innerstaden och Watch it! är kopplat till årskurs 6. Målet är att eleverna i vår kommer skriva i två nr av Södra Innerstadens stadsdelstidning på temat Mitt (i) Malmö och även få ge ut en egen liten tidning.

Dagens workshop var till för att ge elevernas lärare tillgång till några av våra metoder. Lärarna kan sedan använda metoderna i undervisningen om de vill för att komma igång och låta eleverna skriva om vad de tycker och tänker, brinner för och kanske vill förändra!

Vi i Watch it! tyckte det kändes fint att låta lärarna själva få vara deltagare i Idé till Action-workshop för att få känns på hur det kändes. Sagt och gjort fick de jobba tillsammans i mindre grupper, komma på budskap och även såklart gå ut och sprida dem!

Efter att ha spånat kring många olika idéer enades de tre grupperna om varsitt budskap:

 

– Det ska finnas en fritidsgård för varje skola!

– Sluta snacka börja göra, vi vill ha minskad segregation!

– Fokus på det du kan förändra!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HpEhFAwwcbU&feature=plcp[/youtube]

 

Efter Idé till Action-delen hade vi även ett reflektionspass tillsammans för att fundera på hur metoderna skulle kunna användas i skolan. Fatuma och Lisa från Watch it!´s arbetsgrupp kommer nu fortsätta vara bollplank och stöd till lärarna som vill genomföra metoderna med sina elever. Resultaten, elevernas åsikter och tankar, kommer som sagt kunna läsas om i vår!

Det var väldigt roligt, givande och spännande att få hålla workshopen med lärare som ju faktiskt träffar unga varje dag och har en unik insikt i en viktig del av samhället, skolan. Att även positiv respons kom från flera kring själva Action-delen var fint och visar nog på att det kan vara tillfredsställande och viktigt för alla människor, oavsett ålder, att göra sin röst hörd genom nya, kreativa sätt!

Här kan du som är nyfiken på Skapande skola läsa mer:

http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/