Watch it gjorde upp med skolan – Workshop #7


I kall vinterkyla och snöstorm letade sig tappra Watch it-are på torsdagen (2e dec) till Tryckeriet för att göra upp med skolan! Vi satte upp förslag under olika teman och sedan klippte vi ihop passande bilder och uttryck för den förändring vi vill se – allt för att göra förändringsförslagen levande och inte bara dammiga ord på ett papper! Här är några delar av de förslag som togs fram.

En mer pedagogisk skola med olika sätt för inlärning av kunskap efterfrågades!

Skolan ska vara präglad av mångfald och många olika sociala verksamheter. Däremot ska skolan inte vara business!

Med mera samhällskunskap tyckte Watch it- deltagarna att vi får bättre koll på världen som vi sedan kan agera utifrån!

Nu är det dags för människor att få upp ögonen för våra förslag. På workshopen beslutade vi om att skicka in våra tankar och idéer som medborgarförslag till kommunen. Låt se var detta tar oss !!