“Vara glad på arbetsplatsen” – viktigast för fritidsledarna på Hvilan

“Blunda och tänk dig några år fram i tiden. Du har slutat på fritidsledarutbildningen på Hvilans Folkhögskola och fått värsta bästa jobbet som fritidsledare. Tänk själv och skriv eller rita ner på varsitt papper.

>> BEST CASE SCENARIO – Vad hoppas du på i ditt arbete/kontakten med unga?

>> WORST CASE SCENARIO – Vad fasar du inför i ditt arbete/kontakten med unga?

Det kan vara en konkret händelse eller en mer abstrakt känsla.

 

Så började workshoparna i “Ledarskap a la DIY” med fritidsledarstudenterna på Hvilans Folkhögskola. Vi var där för att dela med oss av Watch it!s erfarenheter av deltagande metoder och demokratiskt ledarskap, men såklart också ta del av deltagarnas egna erfarenheter och tankar. Allt gjordes genom interaktiva metoder som kan användas i alla typer av grupper, såväl i personallaget som bland unga.

 

Efter många och långa intressanta smågruppdiskussioner “pluppade” (en form av röstning) klassen fram följande alternativ som best respektive worst case scenarios;

 

Då undrar vi förstås – hur gör vi för att nå resp inte nå dit? Samtliga grupper visade sina strategier genom en scen – kolla in;

   

   

 

Strategierna sammanfattades i följande ord;

 

 

I utvärderingen kom följande fram;

“Bra för att alla får chansen att säga deras åsikt och kunna öppna sig.”

“Mycket bra att kunna dela tankar med varandra. Jag lärde mig mycket faktiskt!”

 

Vi kan inte annat än hålla med! Vi lärde oss massor. Tack ni framtida fritidsledare för två fina workshops!