IMG_20150309_114138 [Utforskande av demokratiskt ledarskap med blivande fritidsledare]