Utforskande av demokratiskt ledarskap med blivande fritidsledare

IMG_20150309_114138 IMG_20150309_114748 IMG_20150309_114751

Tillsammans med snart färdigutbildade fritidsledare på Hvilans folkhögskola utforskade vi demokratiskt ledarskap, 9 mars 2015. Hur kan vårt eget ledarskap hänga ihop med att sträva efter att utveckla demokratiska situationer – när vi leder grupper och när vi är en del av grupper?

Med deltagande former försökte vi få syn på maktstrukturer i samhället, reflekterade om hur vi själva upplever att vara en del av grupper, och tittade på hur vårt eget ledarskap ser ut och kan utvecklas.

Vi hoppas att en del av metoderna och tankarna kan vara direkt användbara, eller en inspiration. Tack till alla i gänget som var med, och lycka till i sista delen av utbildningen!