Programvara för förändring! Workshop@FSCONS2013

Samlingen “Free Society Conference – Nordic Summit” hölls i helgen i Göteborg. Huvudfokuset är fri mjukvara – program som utvecklas kollektivt med öppen källkod och finns jämlikt tillgängliga att använda. Samtidigt är perspektivet bredare, från systemkritiska ekonomidiskussioner till frågor om integritet och hur du bygger din egen synth.

Konferensen beskrivs också så här: “FSCONS exists to provide a meeting place where subjects covering society, culture and technology can be discussed and brought to life in peer discussions, without being confined to each particular subject area”

Här presenterar Karen Sandler från Gnome.

Watch it! blev inbjudna till lördagens ekonomispår – Visions for a sustainable economy. För att knyta ihop dagen höll vi i reflektionsworkshopen A sustainable economy – next steps for action!

“The future of a sustainable economy is now! The democracy collective Watch it! facilitates a session wrapping up the ideas and plans spurring with each participant. What happens next? Which are the paths forward and the actions ahead?”

Samtalet blev spännande med deltagarna där vi rörde oss från en individuell nivå till systemfrågor. Att begränsa sin egen arbetstid, utveckla bitcoin vidare som alternativ valuta, fortsätta driva på för en penningreform, utveckla open source ecology, fortsätta arbeta för direktdemokratiska inslag med teknikens hjälp – var några av de nästa steg deltagarna ville ta i rörelsen mot en mer hållbar ekonomi.

// August & Fatuma som var på plats under FSCONS2013