Politiker svarar på deltagares filmklipp om ungas arbets- & bostadssituation

För några veckor sedan hade Watch it! workshop i Eslöv och filmade in budskap om bostadssituationen, arbetsmarknaden och skolan. Klicka här för att se filmklippen. Vi har redan fått ett svar, läs mer på Regeringens svar till Watch it och Demokrati stavas vi. Nu har även arbetsmarknadsminister Hillevi Engström herself och Stefan Attefall på Socialdepartementet skrivit tillbaka. Såhär säger de;

—————–

Hej!

Tack för filmerna! Det är alltid roligt att få ta del av idéer och synpunkter från engagerade ungdomar – speciellt på ett kreativt och nytänkande sätt som genom era filmer. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att besvara er genom en egen film men vill trots detta kommentera det ni tar upp rörande ungdomsarbetslösheten.

Trots att arbetslösheten idag sjunker och sysselsättningen ökar bland unga instämmer jag i att ungdomsarbetslösheten utgör en mycket viktig fråga. Regeringen vill att alla som kan och vill arbeta också ska kunna få ett jobb. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning som regeringen tar på stort allvar och vi har därför en bred jobbstrategi för att bekämpa arbetslösheten bland unga.

Långsiktigt så måste vi se till så att alla ungdomar klarar av skolan. En bra skola förebygger arbetslöshet. De ungdomar som fullgjort sin skolgång får i regel arbeten relativt snabbt, medan de som inte klarar skolan riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Regeringen har därför genomfört stora förändringar i gymnasieskolan som träder ikraft i år. Dessutom satsar regeringen sex miljarder kronor på att stärka utbildningsväsendet de kommande åren och vi har också tillfälligt höjt studiemedel för unga arbetslösa mellan 20-24 år för att motivera dem att gå tillbaka till skolan och komplettera sina betyg.

En annan viktig satsning för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten utgör även lärlingsreformen. Genom reformen kan de ungdomar som inte är teoretiskt motiverade få en praktisk utbildning inom gymnasieskolan eller en praktisk utbildning inom arbetslivet. Vi vill också fortsätta att arbeta med att förbättra länken mellan arbetsmarknad och utbildning genom att införa en särskild lärlingsprovanställning för unga under 23 år.

Regeringen har även genomfört en mängd andra satsningar för att få fler unga i arbete. Under föregående mandatperiod införde vi jobbgarantin för ungdomar i syfte att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att så snabbt som möjligt få ut ungdomar i arbete eller till utbildning. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgifterna för alla upp till 26 år halverats, vilket innebär att kostnaderna för att anställa ungdomar har minskat kraftigt. Unga mellan 20 och 25 år som varit arbetslösa i minst sex månader kvalificerar sig även för de av regeringen införda nystartsjobben vilket innebär att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Arbetslösa ungdomar kan också ta del av förstärkt matchningsverksamhet med personliga coacher redan från dag ett i arbetslöshet, dvs. innan inträdet i jobbgarantin för ungdomar.

Jag vill återigen tacka för brevet och filmerna och önska er ett fortsatt lycka till med projektet!

Med vänlig hälsning

Hillevi Engström
Arbetsmarknadsminister

—————–

Hej,

Tack för att ni har tagit tid att kontakta mig om situationen för unga på bostadsmarknaden.

Idag råder det bostadsbrist på flera platser i Sverige, framförallt i storstadsområdena och på universitetsorter. En lång tidsperiod då vi har byggt alltför få bostäder är en viktig orsak till att vi idag ser långa köer till hyresrätter och höga priser på bostadsrätter. Särskilt för ungdomar och studenter, som ofta har lägre inkomster, har möjligheterna att ordna ett bra boende blivit kraftigt begränsade.

För att skapa balans på bostadsmarknaden måste vi få ett stadigt högre bostadsbyggande. Statens roll i detta är främst att skapa långsiktigt goda och förutsägbara villkor för att bygga och förvalta bostäder. Många av de nya bostäder som byggs i dagsläget är inte i första hand riktade till personer med begränsad ekonomi. För att det ska bli mer intressant att bygga nya bostäder som är överkomliga för studenter och unga tror jag att byggreglerna för student- och ungdomsbostäder bör förenklas. Ett exempel kan vara att kravet på att en del av bostaden ska vara avskild för matlagning inte behöver vara lika stort om det finns ett korridorskök som fyller matlagningssyftet. Ett annat led i samma strävan är att den som vill bo lite enklare och därmed också lite billigare bör kunna göra s.k. frånval, alltså kunna välja att ha en något lägre standard på t.ex. tapeter eller vitvaror. Detta är aspekter som jag vill arbeta vidare med framöver.

Tack än en gång för att ni kontaktade mig.

Stockholm i juni 2011

Med varma hälsningar

Stefan Attefall

—————–

Vi hoppas att deltagarna i Demokrati stavas vi fortsätter höja sina röster och för att få dem att bli verklighet!