Intervju med processledare Fatuma Awil “- Att inse att det finns en maktkonflikt är viktigt”

Exklusiv intervju med processledare Fatuma Awil efter workshopen “Delaktighet & Demokrati” med verksamma inom öppen fritidsverksamhet.

Varför lade ni fokus på makt- och normkritiska övningar?

– Att börja inse att det finns en maktkonflikt är viktigt. Det handlar om att vi har olika förutsättningar på grund av de förtrycksmekanismer som finns i samhället, till exempel homo- och transfobi, rasism, klassförtryck och sexism. Förtrycken leder till att en inte kan ha ett fullt liv, men också otrygghet och våld. Ett medvetenadegörande av sina egna privilegier och hur olika förtryck samverkar leder till förståelse för hur olika människor och grupper har det i det samhäller vi lever i och har skapat.

Hur menar ni att detta hänger ihop med demokrati?

– Demokrati är inte möjligt om vi inte har samma möjligheter till resurser och deltagande i samhället och i våra liv. Om vi inte har någon möjlighet att påverka. Genom att synliggöra detta så kan vi komma ett steg i att börja jämna ut makt och skapa en värld där vi alla ses som jämlikar.

Hur tänker ni att detta hänger samman med uppdraget som fritidsledare?

– Ungas mötesplatser är en del av samhället och att det är viktigt för fritidledare att se att det inte är en isolerad plats utan en förlängning av samhället. Det är viktigt att se att makt finns i gruppen och hos fritidsledaren själv för att kunna skapa en plats där alla unga kan delta på det sättet de vill. Fritidsledare kan vara med att jämna ut maktstrukturer i de grupper de träffar. Det är görandet och agerandet som är viktigt! Gör som ni vill att de unga ska göra!

Workshopsdeltagarna var verksamma inom öppen fritidsverksamhet på konferensen “Ungas Mötesplatser – Fritidsledarens profession och etik”. Konferensen arragerades av ”Kunskapsnod Syd”  – ett nätverk för praktiker, utbildare och forskare inom Fritidsfältet i Skåne och Blekinge. Under workshopen utforskade vi frågan “Fritidsledaren som aktiv möjligörare för ungas deltagande (på de platser som de känner berör dem)”. Deltagarna göra övningarna “En bit fram” inspirerad av RFSL´s normkritiska metodmaterial BRYT och “Inflytandetrappan” inspirerad av ”Håll inte käften” (Umeå kommun). Vill du göra övningarna eller få idéer på liknande så hittar du materialet här: https://www.watchit.nu/demokratiskt-ledarskap/

Inflytandetrappan-till bloggen