Inspirationsfrossa med gäster från Europa

8 – 11 februari möttes 60 deltagare i Empowering European Citizens i Malmö! Med inspiration från 10 länder jobbade deltagarna kring frågor om lokal samhällsförändring och hur initiativ kan växa. Watch it! var med och underlättade dagarna, bjöd på ett studiebesök under fredagen och en workshop kring kommunikation på lördagen.

Elin på Centrum för Publikt Entreprenörskap intervjuade några från Finland om initiativet Restaurant day:

“Har du en hemlig dröm om att starta ett café eller en restaurang? Du är inte ensam. Förra veckan träffade jag två tjejer, Salla Kuuluvainen och Petra Jyrkäs  som är engagerade i Restaurant Day – en nationell rörelse som har växt fram i Finland under det senaste året.”
Plötsligt börjar man prata med grannen

Bilder från dagarna: