Hur kan jag som ledare bidra till deltagande i en grupp? Demokratiskt ledarskap med Fritidsforum i Kalmar!

Hur mycket inflytande har ungdomarna på min fritidsgård? Hur tycker jag att det borde vara? Och hur gör vi för att ta oss dit? Det var några av frågorna som deltagarna på torsdagens Fritidsforum i Kalmar diskuterade. 

30 fritidsledare hade samlats på fritidsgården Västra Stationen i ett vårigt Kalmar för att samtala om sin yrkesroll. Watch it! var där för att hålla en workshop i demokratiskt ledarskap och dela med sig av metoder för demokrati och deltagande.

Tack för en intressant och givande dag Kalmar!

workshopdeltagarna rör sig längs inflytandetrappan i en övning