En annan jul ÄR möjlig!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CJSrE27cr1o[/youtube]

Berättelse från 2061 om 2010-talet.

I varje närområde/kvarter startades klubbar. På alla arbetsplatser eller skolor, ja, eller där var och en hade sin huvudsyssla eller fritidssyssla blev det lika självklart som att klubbarna eller gruppen vid terminens början samtalade kring hur arbetet, studierna eller engagemanget skulle fortskrida. Lika självklart va det att sätta upp klibbens egna klimatagenda. De kunde se lite olika ut men handlade alltid om hur deltagarna tillsammans skulle minska utsläppen, konsumera mindre, leva hållbarare. Alla agendor utgick från de tre gyllene punkterna-> ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet & vi hade målsättningar & tydliga tillvägagångssätt.

Människor började träffas i lokala projekt, initiativ för att ställa om – kvarter för kvarter, by för by. Politiken och det offentliga öppnade upp för direktdemokratiska metoder när de insåg hur mycket klokskap och initiativkraft som fanns att vinna då, till och med företag visade sig vara villiga att samarbeta och inordna sig själv under regleringar. Det kom såklart utefter de långvariga kreativa protester som genomfördes på torg, på kontor, i individer, så skapades också en ny känsla av kärlek mellan generationer när resurser fördelades.

Så lyder några berättelser från år 2061 om tiden för den stora förändringen som skedde på 2010-talet. Vi i Watch it! tog under workshopen ”En annan jul är möjlig” den 24e november steget in i framtiden  och tittade därifrån tillbaka på tiden då människorna räddade världen och sig själva. Titta på fotona och lyssna på budskapen om hur vi förändrade världen!