Ekonomi, mikroutopier och statusjakt

Vem är ekonomin till för? Varför behöver vi överhuvudtaget en ekonomi? Och hur ser strategierna ut för att komma bortom en destruktiv tillväxtstyrd ekonomi, vilka nästa steg vill vi ta?

I en sommarlummig Folkets Park samlades en mindre grupp i workshopen Tillväxtkritik in action!, i den del av Feministisk Festival som genomförs under lövverken i parkens “Bodskog”. Samtalet rörde sig under en dryg timme från en mer generell diskussion om ekonomi, och grunderna för dagens ekonomiska system, till det mer personliga perspektivet – vilka sammanhang finns jag i och vilka steg vill jag ta för en mer hållbar ekonomi?

Det ekonomiska systemet vi har idag beskrevs bland annat som stöld i tid och rum, och av människors liv, med destruktiva arbetsvillkor. Långt ifrån ett hushållande med resurser. Det resonerades om strategier som en mer demokratiskt planerad ekonomi, men små exempel lyftes också fram som en typ av mikroutopier. Hur nätverk av många mindre initiativ kan bli en kraftfull del av en delande ekonomi, mer eller mindre frikopplat från den finansiella ekonomin. Och hur en vitaliserad gemensam välfärd är en viktig feministisk strategi.

Att tjäna mindre pengar – att begränsa sin egen inkomst och arbeta deltid, för att minska sin konsumtion, var en av de personliga tankarna som lyftes. Problematiken med att vara på jakt efter status, för att kunna få jobb, för att kunna göra karriär, för att tjäna mer pengar, för att få högre status…lyftes fram. Vi vill ha utvecklande och meningsfulla jobb, och bli bekräftade, men går det att undvika statusjakt och karriärhets? Hur skulle till exempel en basinkomst för alla medborgare påverka hur vi ser på arbete och karriär?

Reflektionerna från workshopen bärs vidare av de som var med, och fortplantas kanske i samtal under dagarna med den fantastiska Feministiska Festivalen!