DIY började med Handledarträff

DIY – Do it yourself.

Ungefär 15 grupper ska dra igång i Lund i dagarna, olika teman och mål men en sak gemensamt – gruppen bestämmer och gör det själva!

Till stöd finns en handledare och alla dessa samlades på Hemgården i måndags för att peppa inför starten och tänka lite djupare kring hur den kan bli så bra som möjligt. Vi lärde känna varandra och utbytte erfarenheter och snackade om våra förväntningar på DIY-grupperna. Fokus låg på ge metoder för deltagande och interaktivt lärande.
IMG_0191
Det blir fler träffar. Nästa gång workshopar vi tillsammans kring hur man är en demokratisk ledare samt hur man peppar och inspirerar en grupp. Under alla Handledarträffarna ger Watch it! metoder för deltagande, vi provar på dem i gruppen och tänker tillsammans kring gruppdynamiker- och processer. Samtliga träffar genomsyras av kunskapsutjämning handledare emellan och är upplagda på ett interaktivt sätt med metoder som ni som handledare kan använda i era respektive verksamheter.