Demokratiskt ledarskap med fritidsledare i Lund

Den 2 april styrde vi kosan till Lund för en halvdags Demokratiskt ledarskap på Hemgården. Inbjudna till träffen var fritidsledare och andra som arbetade med ungdomar.

Vi började med vertyg för att skapa tillitsfulla och trygga rum – “GEMENSAMMA FÖRHÅLLNINGSSÄTT”. Efter det blev det “DEMOKRATIMINGEL” – en slags speeddejting med demokratiprat. Efter demokratidiskussionerna gjorde vi i grupper GESTALTANDE av demokratiskt ledarskap (tex mänsklig staty, rita, minisketch).

Sedan kom vi till INFLYTANDETRAPPAN. Deltagarna fick tänka själv kring: ”Hur har jag upplevt att ungdomarna på min fritidsgård kunnat vara delaktiga hittills?” Sedan ställde de sig på det trappsteget.

Nästa steg var att tänka kring ”Hur tycker jag att det borde vara? Varför?”. När deltagarna ställt sig på motsvarande trappsteg berättade de om sin resa, i bikupor 2 och 2.

Vi hoppade sen från demokratifokus till ledaskapsfokus och pratade om GRUPPEN & JAG. Efter att ha funderat över sina egna styrkor som ledare i demokratiskt styrda grupper, lyfte vi diskussionen till en samhällsnivå, och frågade; “Ser du kopplingar mellan hur du vill att en grupp ska vara och vilket samhälle du vill ha? “

Vi gjorde detta genom övningen “PRATAREN, LYSSNAREN, SKRIVAREN” som går ut på att det är tre roller som roteras. Prataren får ett ämne att prata om, lyssnaren lyssnar aktivt (ställer följdfrågor om det behövs) och skrivaren skriver i stödord det prataren säger. Dessa tre roller är viktiga att behärska som ledare.

Efter utvärdering tog vi en avslutande runda där alla fick säga något det tog med sig från dagen.

TACK FRÅN OSS PÅ WATCH IT! OCH PÅ ÅTERSEENDE SNART!
Demokratiskt ledarskap Fritidsledare i Lund 130402