“Demokratipeppa unga på er Fritidsgård!” = Växjöpepp!!

En dag om att gå från idé till verklig action & på vägen ha en demokratisk process…

I förra veckan var vi på besök i Växjö, för en som det skulle visa sig väldigt kreativ, och lekfull demokratidag. Under förmiddagen gjorde vi Idé -> Action (kolla budskap härunder), och under eftermiddagen dök vi djupt i diskussioner om hur detta skulle kunna appliceras i fritidspedagogernas egna sammanhang. Den övergripande frågan handlade om hur man kan inspirera unga till engagemang. På äkta Watch it!-manér sprängdes det in mycket lekar, pepp och interaktivitet. Dans, sång, och teater varvades med lek. Jobba med unga är ju kul ju, så en får kunna det här med kul 🙂

 

Här visas dagens budskap:

Intresse skapar gemenskap!!

Det borde finnas mer aktiviteter i Växjö, och större bredd i aktivitetutbudet. Gruppen satsade livet genom att klättra upp på ett skraltigt plåttakpå Bergengrenska huset, för att uttrycka sig med tejpgrafitti! Se verket och hör gruppen själva berätta mer här:

    [youtube]http://youtu.be/07DhKd9Nv4A[/youtube]

 

 

Ena Växjö genom att bygga allaktivitetshuset “Vi”!

Gör Växjö till Sveriges mest demokratiska stad! Hur? Samla alla, unga som gamla, i ett stort allaktivitetshus!! Vad ska finnas i denna demokratiska knutpunkt? En av nordens största skateparker, en klättervägg, ett musikrum, bowlinghall, jobbcoaching… mycket ska rymmas i huset!! Gruppen gjorde en banderoll som de hägde upp snyggt längs med vägen.

[youtube]http://youtu.be/jHphHoktvHI[/youtube]   [youtube]http://youtu.be/M52sSd3BGE8[/youtube]  [youtube]http://youtu.be/6odsNWERSrA[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

Ett enat Växjö

[youtube]http://youtu.be/IzxoNYQ8c9c[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela kåmmunen ska leva!

Växjö är mer än en stad. Gruppen gjorde en konstkupp: vägskyltar som leder ut ur Växjö. För att öka kunskapen om vad som finns utanför staden satte gruppen upp vägskyltar till orter utanför stadskärnen. Så att folk vågar ta sig ut ur staden och upptäcker landsbygden, och förstår att Växjö är så mycket mer än en stad!

 

[youtube]http://youtu.be/bmDE_DMmICE[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

Kika på bildspelet från dagen: