Bilder från sociokrati-helg

Vågar vi utforska mer demokratiska och effektiva metoder för organisering? Under tre dagar (15-17 februari) samlades runt 25 deltagare i Malmö för att utforska frågan tillsammans, under ledning av James Priest från England. James presenterade Sociokrati – en metod som bygger på självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. → återpublicerat från glokala.se

Inbjudan till kursen med mer info finns här →