Övriga metoder

 

Här hittar du ett gäng metoder för att göra roliga & tankeväckande workshops med förändringskraft i. 🙂

Spel & lek

Samtalsmetoder

Värderingsövningar

Förändringsspelet

Åsiktstwistern

Mingelbingo

Bikupa

Frikupa

Runda

Idéregn

Kylskåpet

Termometern

Heta stolen

Fyra hörn

 

—————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRÄNDRINGSSPELET – Ett spel som inspirerar till att snabbt gå från idé till handling!

 

1. Dela upp i smågrupper om cirka tre personer.

2. Låt dem följa spelplanen och peppa längs vägen.

3. Skicka gärna in era resultat till oss – gör oss jätteglada!

 

Förändringsspelet – ladda ner spelplanen som pdf

Symbolkartor – att ladda ner och använda i spelet

 

—————————————————————————————————————————————————————————

 

ÅSIKTSTWISTERN

– Åsiktstwistern

 

MINGELBINGO

– Mingelbingo

– Bilaga; Mingelbingobrickan (pdf)

– Bilaga; Mingelbingobrickan (doc)

 

Samtalsmetoder

—————————————————————————————————————————————————————————

BIKUPA
Prata två och två med den som sitter bredvid. Ett sätt för att få igång en diskussion, alla ska få säga sitt till någon och alla ska våga prova sina åsikter.

—————————————————————————————————————————————————————————

FRIKUPA
Prata i smågrupper, fritt hur många i varje grupp.

—————————————————————————————————————————————————————————

RUNDA

Gå hela laget runt, alla få prata till punkt utan att någon annan avbryter, kommenterar eller frågar. Gå hela laget runt, alla få prata till punkt utan att någon annan avbryter, kommenterar eller frågar. Ett sätt för att alla ska komma till tals. Ett sätt för att alla ska komma till tals.

—————————————————————————————————————————————————————————

IDÉREGN
Vårt namn för brainstorm. Alla kastar ut idéer, som någon skriver upp på så alla kan se. Viktigt att inte ifrågasätta, motsätta sig, eller på något sätt värdera idéerna i idéregnet. Däremot fritt fram att bygga på varandras idéer!

—————————————————————————————————————————————————————————

KYLSKÅPET
Brist på tid är vanligt. Frågor väcks som man inte hinner behandla. Dessa kan då sättas in i ett Kylskåp – samtalsledaren noterar frågorna ien lista som fylls på efter hand. Vid ett bättre tillfälle avsätts tid för att tömma kylskåpet.

—————————————————————————————————————————————————————————

 

Värderingsövningar

—————————————————————————————————————————————————————————

TERMOMETERN
Visa en tänkt linje i rummet, ena änden betyder ja och andra nej /håller med helt och håller inte alls med och sedan en skala däremellan. Läs upp påståenden och be deltagarna placera sig. Diskussion följer om hur en tänker.

—————————————————————————————————————————————————————————

HETA STOLEN
Alla sitter på stolar i en ring. En läser upp ett påstående och alla som håller med byter plats med varandra. Det finns en stol för lite. Den som är utan stol får hitta på ett nytt påstående. Alla som håller med byter plats och det fortsätter.

—————————————————————————————————————————————————————————

4 HÖRN

Varför?: För att förtydliga sina tankar och värderingar, ta del av andras värderingar, och sätta igång ett samtal!

Hur?: Ledaren ger gruppen fyra valmöjligheter utifrån en given situation eller påstående som avslutas med en fråga som berör gruppen. Varje hörn i rummet motsvarar ett ställningstagande. Det är viktigt är att det alltid ska finnas ett öppet hörn, dit deltagarna kan gå om inget av svarsalternativen stämmer överens med deras egen åsikt. När deltagarna valt hörn får de stående samtala några minuter med övriga personer i samma hörn om varför de valt att ställa sig just där.

Användningsområde: Fungerar i grupper från sex upp till ca 30 deltagare. Kan varieras efter de teman man vill bearbeta.  Fungerar även bra även vid utvärdering. Exempel på påståenden kan då vara: Det bästa med mötet har varit att: Det har varit stor delaktighet, jag har fått mycket ny information, jag känner mig inspirerad, öppet hörn.

—————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Hela workshops

—————————————————————————————————————————————————————————

WORKSHOP OM FRÄMJARTEKNIKERNA

– Workshop om främjarteknikerna

– Bilaga; De fem främjar- och härskarteknikerna

—————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Det kommer mera… 🙂