Watch it!-redaktionens sjyssta checklista för Malmös bostäder

 

Ett av de ämnen som mest kommer upp när vi från Watch it! är ute och gör saker med unga i Malmö är åsikter om närområdena där de bor. När Malmö stad i höst lanserade Ungbo12, vilket är ett initiativ där unga i Malmö kan skicka in sina idéer om hur de vill att framtidens bostäder ska se ut i Malmö.

Watch it!-redaktionen och Ungbo12 slog sig därför ihop torsdagen den 3e november och vi hade tillsammans en workshop i hur vi vill att Malmös bostäder ska se ut. Under workshopen gjorde vi tipsrundor och hade coola och bra tankar, vilket mynnade ut i en checklista över vad kommunen och företagen bör tänka på när de bygger nya bostäder här i stán!

SCHYSST CHECKLISTA
– Bygg bostäder i bra kvalité som håller
– Bygg estetiskt utmärkande hus som är roliga att titta på
– Bygg variation på hus & lägenheter; olika storlekar, billiga hyresrätter (både lägenheter och hus) och fler kollektivhus.
– Tillgänglighet;
-Det ska alltid finnas bra möjlighet att använda sig av kollektivtrafik
-Det ska inte vara “sovstäder” utan många mötesplatser där boende i området kan mötas. Såväl i byggnader som parker och stora gröna gårdar där boende          kan göra saker tillsammans, t ex odla.
-Det ska vara tillgängligt för cyklister, fotgängare och funktionsnedsatta
– Tänk hållbart och långsiktigt! Se människan och naturen före pengarna. Bygg bostäder som folk har råd att betala och som inte förstör naturen.
– Odlingsnorm istället för p-norm!
– Vattenhushållning
– Energihushållning- Skapa gemensamma resurscentrum för återvinning
– Pengarna ska inte styra publika samhällsutrymmen. Vi vill ha reklamfritt och ge plats åt boendenas kreativitet och budskap!

Efter att vi gjort checklistan gick vi ut i närområdet och visade upp våra åsikter. Vi valde att arbeta specifikt med att både peppa för att införa en odlingsnorm istället för den gällande p-normen (alltså, att alla får tillgång till en odlingsyta istället för parkeringsplats vid nybyggnation av lägenheter) liksom att vi gillar att människor cyklar =) Här nedan ser du bilder från workshopen!