Watch it!-redaktionen sökte och fann demokratin

I början av juni presenterade World survey en undersökning baserad på frågor ställda till 1 208 slumpvis utvalda svenska medborgare. Undersökningen fick stora rubriker i medierna. Den visade att många unga i landet är beredda att sälja sina demokratiska fri- och rättigheter, och tycker att det vore bra om sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. Watch it!-redaktionen tyckte detta lät konstigt och begav sig ut i Sofielund för att dels visa upp vår egen bild av demokrati, dels göra intervjuer med andra unga om deras uppfattningar om demokrati.

Så här såg Watch it!-redaktionens egna bilder av demokrati ut (med bildtext nedanför)

Bild 1 & 2 -> “Alla får vara med” och “Demokrati måste byggas från rötterna för att vara stark”

Bild 3 ->”Det politiska systemets röriga uppbyggnad. Besluten tas i den slutna kretsen i gropen. De andra i samhället stängs utanför”

Bild 4 & 5 -> “Demokrati innebär frihet att få sträcka sig var man vill” och “Tillsammans är vi starka”

Bild 6 & 7 -> “Demokrati är inte enkelriktad” och “Vem bevakar dig”

Intervjuerna då?

Jo, vad som framför allt efterfrågades bland de unga som Watch it! intervjuade var mer närdemokrati, där medborgare får vara med och bestämma om saker som påverkar dem i vardagslivet. Andra åsikter som kom fram var att demokrati både måste praktiseras och diskuteras mer i skolan.

Du kommer såklart att kunna läsa mer om vad som sades i intervjuerna när Södra innerstadens stadsdelstidningens nästa nummer kommer ut. Vi kommer självfallet lägga upp det här på hemsidan!

Sammanfattningsvis skrev redaktionen ett upprop

Vi tycker att det är dags att politiker och vuxna i samhället börjar lyssnar på vad unga har att säga. Men det räcker inte, unga måste också få vara med och ta aktiva beslut som påverkar deras livssituation hemma, i skolan och i området där de bor.