HYLLIEWOOD!

Hej!

Energin och engagemanget var på topp på återträffen som hölls förra veckan på Akti, efter att vi i smågrupper under våren gått ut i stadsdelen Hyllie för att höra och höja ungas röster.
Nu vill de engagerade ungdomarna fortsätta bidra till en positiv förändring där de tillsammans med de boende i området kan jobba tillsammans för att göra Hyllie till en ännu bättre plats att bo på.

Deltagarna på återträffen fick bl.a. rita och fundera på hur de skulle vilja att Hyllie var om 5 år för att vara en stadsdel som unga trivdes på.

Några av idéer som kom upp var:

Skapa fler aktivitetshus/mötesplatser
–> där engagemang/påverkan för området kan växa, samt finns ett internetcafé och en bankomat

Måla hus i Hyllie i en och samma färg/i en mer enhetlig stil
–> för att ska en gemenskap och samhörighet mellan de olika områdena i stadsdelen

En mer aktivt hyresgästförening
– Människor ska veta sina rättigheter!
– Möjlighet att påverka sin gård & aktivera sig

Skapa mindre snack, mer verkstad
–> Hur skapas varaktigt engagemang, vad händer med alla projekt som tar slut?

”Holma & company”:
–> Företag eller förening som anställer människor från området, i området samt  erbjuder olika  tjänster.

“Espresso House”, “Wayne´s coffee”:
–> I en slags Holmavariant där unga i området jobbar

“HOLMA”/”HYLLIEWOOD”
–> Stor skylt i området!


Deltagarna fick även spåna på vad de själva ville göra i dagsläget och vad de tror andra unga skulle vara intressarade av, där bl.a. “vara med och skapa en förändring” och “att bli något” kom upp. Nu träffas snart Ungdomars röst igen för att jobba vidare internt med lite mot mer konkreta, kortsiktiga mål och hur den processen skulle kunna gå till. Men…
… kommer du till Folkfesten i Holma nu på fredag kan du träffa flera från gruppen redan då!

Sommarpepp från Ungdomars röster!