Watch it!s MANIFEST

Watch it! har äntligen fått ner på pränt vad vi länge talat om och känt i våra hjärtan. Det här är vad som motiverar oss och vad vi tror och hoppas att Watch it! bidrar med i kampen för en bättre värld.

Läs nedan eller klicka in dig på sidan Watch it!s MANIFEST.

——-

Watch it!s MANIFESTMed Watch it! vill vi uppmuntra unga att bli aktiva samhällsmedborgare. Vi vill ge våra deltagare verktyg för att förstå och påverka verkligheten så att de på sikt kan genomdriva samhällsförändringar.

Vi ser detta arbete ske på tre nivåer;

INDIVIDEN

Vi tror att första steget i förändringsarbete är att jobba med individen. En förutsättning för att driva frågor är att ha självkänslan och självförtroendet att VÅGA uttrycka åsikter. I samhället idag blir unga sällan eller aldrig tillfrågade och är därmed inte vana vid att formulera och uttrycka åsikter. I Watch it! vill vi på kort sikt genom roliga och prestationslösa metoder stärka individens självkänsla och självförtroende i att börja våga uttrycka åsikter och höja sin röst. Vi vill ge känslan ”Va lätt och kul det var att GÖRA något!”. På lång sikt hoppas vi att det resulterar i att individen känner egenmakt, alltså att denne känner makt över sin egen livssituation, sin vardag, sitt arbete eller skola, sin närmiljö etc.

KOLLEKTIVET

Vi vet att tillsammans är vi starka. Vi menar att det är tillsammans vi hittar styrka, energi och glädje i att förändra och påverka. Genom interaktiva och demokratiska metoder vill vi inspirera och ge sammanhang där deltagarna upplever gemenskap och det roliga i att göra saker tillsammans. På så sätt tar de med sig en positiv upplevelse av förändringsarbete samt konkreta metoder för att uttrycka åsikter och organisera sig demokratiskt.

SAMHÄLLET

Vi vill sprida en bredare innebörd av begreppen politik och demokrati än de vi upplever vara de gängse, t ex partipolitik och att rösta var fjärde år. För oss handlar de istället om att kunna vara med och påverka hur den offentliga makten ska fördelas och utövas (eller inte utövas), hur institutioner ska vara utformade och hur människor skall organisera sig och samarbeta med varandra i vardagen.

För att nå dessa slutgiltiga mål på samhällsnivå tror vi att vi måste börja jobba med individen och kollektivet. Det är också där Watch it! lägger mest krut och hoppas att deltagarnas erfarenheter med Watch it! sår frön till vidare engagemang.

Vi ser oss som en del av en större massa som jobbar för en bättre värld.

Tillsammans kan vi göra skillnad!


Etiketter: