Watch it! hjärta Ensamkommandes förbund

Watch it! hjärta Ensamkommandes förbund hjärta interndemokrati

Under hösten har Watch it! och Ensamkommandes förbund vid två tillfällen träffats för att tillsammans utbyta tankar och idéer kring demokrati. Träffarna har framförallt haft fokus interndemokrati.

Tidigare under hösten, på styrelsens kick-off, funderare vi tillsammans på bland annat vilka olika delar av inflytande det finns, hur det ser ut i Ensamkommandes förbund nu och hur en skulle vilja att det såg ut.

 
I helgen fortsatte samarbetet. Den här gången var hela föreningen inbjudna för att tillsammans fundera kring drömEnsamkommandes förbund (både allt det göttiga som händer nu och ännu mer en skulle vilja hända – allt från strukturella saker föreningen vill förändra i samhället till aktiviteter en vill ska hända inom föreningen) och att börja planerandet för hur en skulle komma dit. Som en del i det här funderade vi tillsammans på vad som gjorde att en ville vara med i föreningen från början, ens roll nu och vad en tänker om det och testade en övning kring vikten av att ha olika roller. Och så lekte vi! 🙂

Om några veckor är det dags att tillsammans göra Watch it!s workshop Idé->Action!på sin resa från Malmö till Stockholm och deras politikermöte på riksdagen.

Vision
bild 2

Ali