Watch it! är med i det antirasistiska projektet Sprid.!

Watch it! har med glädje gått med i samarbetsprojektet Sprid. som Peaceworks initierat vilket syftar tilI att organisationer, föreningar och projekt skall agera tillsammans mot främlingsfientlighet och rasism, både lokallt och nationellt.

Det vi har gemensamt är att vi alla delar visionen om ett samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Varför agera isolerade från varandra när vi är starkare tillsammans och samtidigt direkt överbrygger de gruppindelningar som skapar gränser mellan människor? Ju fler röster med ett budskap, desto bättre hörs vi!

PeaceWorks bygger sitt fredsarbete på viktiga principer om solidaritet och jämlikhet – ett samhälle som står långt från främlingsfientlighet. Lokalt arbete för ökad kunskap och förståelse mellan individer, grupper och samhällen en nyckel till lyckat arbete för förverkligande av visionen om en värld i fred. Med andra ord, fredsarbete är också arbete mot rasism och för förverkligandet av alla människors lika möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och demokratiska processer.

I helgen skall Lisa från arbetsgruppen gå utbildningen Driv. inom Sprid. vilken ger kunskap för att ifrågasätta de normer som ger upphov till diskriminerande gruppindelningar och samtidigt praktisk kunskap i hur man kan göra något åt detta genom att starta och driva egna projekt eller föreningar.

Förhoppningsvis ger utbildningen möjlighet till fördjupade kontakter med de andra samarbetsföreningarna och inspiration vilken sedan kan spridas vidare!

Läs mer om Sprid. på www.peaceworks.se/projektmotrasism