Watch it!

Länge har man försökt få unga mer engagerade i samhället. Man har hållt i många möten där beslut har fattats, men då det i slutändan ändå inte har skett någon förändring. Det pratas mycket, men när händer det egentligen något? Det är här här Watch it kommer in i bilden;

Watch it är ett projekt av unga, för unga där vi tar det ett steg längre. Vi ska agera, synas och höras på ungas sätt. Under workshops, som dokumenteras med ungas mobilkameror, ska vi lyfta de frågor som unga tycker är relevanta och vi ska använda de metoder som ungdomarna själva utvecklar. Vi tror på att erfarenheter måste upplevas genom den egna kroppen för att kännas.

Watch out for Watch it!