Vad hände med Watch it!-enkäten!?

Har du sett, och kanske också svarat på, Watch it!-enkäten?

Här kommer resultatet och historien bakom!

I slutet av maj ringde två utav våra tidigaste Künst-deltagarna och frågade om de fick göra sitt projektarbete med Watch it!. De går på Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund och uppdraget var att Watch it! skulle fungera som handledare och tillsammans skulle vi ta fram en frågeställning som vi alla va nyfikna på. Frågan blev: “Hur har Watch it! påverkat deltagarnas tänk och praktik kring demokrati?”

De fyra gymnasisterna jobbade, med handledning av tre från Watch it!s arbetsgrupp, heltid under en månad för att genom enkäter söka svar på frågan. Enkäten skickades ut till ca 1 000 personer som varit i kontakt med Watch it! och ca 50 svar kom in. Svaren analyserades och gymnasisterna skrev en utförlig vetenskaplig rapport om hela deras arbete (ladda ner nedan). Några av deltagarnas åsikter var bl a “Watch it har fått mig att känna mer makt! Jag trodde att jag aldrig skulle kunna påverka samhället på något sätt egentligen, men Watch it har visat mig att jag har mycket mer makt och möjligheter än jag trodde jag haft!” och “I mitt arbete utbildar jag skolbibliotekarier och lärare och i höst planerar vi att använda oss av det vi lärt oss av Watch-it för att förnya kurserna”.

Samarbetet var lärorikt både för projektarbetesgruppen och Watch it!. Gymnasisterna tyckte det kändes viktigt och medningsfullt att jobba kring unga och demokrati, under vår gemensamma utvärdering uttryckte de “en fin stämning i kontakten, peppande och tillgängliga handledare”. Vi i Watch it! är jättetacksamma av att ha fått höra vad 50 deltagare formulerar att mötet med Watch it! har gett dem, något vi kommer använda som ett underlag till uppstarten av höstens verksamhet.

>> Ladda ner Rapporten som pdf: Utvärdering av Watch it!s verksamhet och påverkan på deltagarna

Här kommer lite bilder från den muntliga presentationen av rapporten: