Ungdomsstyrelsens rikskonferens dag 1: Barnfattigdom och åldersmaktsordning m.m.

Ungdomsstyrelsen rikskonferens, som framförallt har målgruppen människor/forum som arbetar med unga på olika sätt, pågår just nu i Stockholm under två dagar. 

Watch it! är på plats!

Under konferensen första dag har vi idag fått ta del av, förutom välkomnande av generaldirektör Per Nilsson och annat, olika seminarium som på något sätt kan kopplas till årets tema för konferensen: Ung i dag!

Bland annat har vi fått lära oss mer om hur kommuner i Sverige arbetar med barnfattigdom och fått speeddatea 11 myndigheter. Som avslutning på dagen fick vi sedan ta del av ett seminarium som Ung och Dum höll i kring åldersmaktordningen. Ett ämne som engagerade oss båda. För. Varför ska det egentligen vara så att en inte blir lyssnad på för att den är unga?!

Många spännande tankar tar vi med oss från dagen! Undra var imorgon kommer ge?