Ledarskap och interndemokrati med samhällsentreprenörer på Glokala

Watch it! fanns idag på plats på Glokala Folkhögskolans kurs om samhällsentreprenörskap för att dela med sig av och tillsammans testa några av de erfarenheter och metoder kopplat till ledarskap och interndemokrati som vi har med oss från vårt arbete. Det pratades visioneringsövningar, hur en kan skapa ett lustfyllt arbete tillsammans, värdet i att testa och pröva nya metoder, snackade utvärdering och lekte bland några saker.

Vi gick där ifrån med en värm känsla i magen och med mycket inspiration för framtida arbete! Varje gång en gör en övning väcks något nytt inom en som en kan arbeta vidare med!

Idag kom te.x. följande fråga ut av en av övningarna kring vad interndemokrati egentligen är:

“Går det verkligen att vara en demokratisk ledare utan att arbeta med interndemokrati?”

Vad tycker du?

bild 1bild 3