Elevrådare mötte Katrin Stjernfeldt Jammeh

Hej!

För ett par veckor sedan hölls ett möte mellan elevrådare från skolorna Dammfri och Slottis i Malmö och kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh.  Katrin hade fått ett mail med de budskap som elevrådarna spred under den workshop Watch it! hade med dem på för några månader sedan, och nu var hon nyfiken på vad de hade att säga. 

Teman som grupperna ville diskutera tillsammans med Katrin:

Grupp 1

– Modernisera utlärande t ex med hjälp av smartboards. Vi vill använda datorer och annan teknisk utrustning.

– Mer samarbete mellan lärare på skolor och mellan skolor. Att arbetet planeras efter flera ämnen.

– Orättvis betygsättning på olika skolor. Det ska va samma villkor för alla att söka in till gymnasiet.

– Mer utrymme för aktiviteter under skoltid. Elevrådet försöker arrangera t ex fotbollsturnering men får nej.

– Ta bort hinder för skol/klassresa. Jobbig process. Vill men får inte t ex samla in pengar. – Var enklare att resa förr.

– Bra med gröna skolgårdar!

– Mer inflytande för elever!

Grupp 2

– Datorer till alla elever! Enklare att göra uppgifter, mer miljövänligt, mindre tungt, mindre kostnader.

– Få behålla och spara elevrådspengarna, inte ”stress-använda-upp”.

– Jämna betygsbedömningar mellan skolor.

– Minska lärarnas administrativa börda så att de kan fokusera mer på att utbilda oss än annat.

– För lite mat på skollunchen.

– Bättre planering mellan lärarna och låta eleverna också va med. Jobba – ämnesöverskridande med tema.

– Samarbeta mer mellan skolor.

Katrins svar

Katrin tyckte att det var många bra teman och frågor som deltagarna ställde. Hon svarade på en del funderingar och berättade bl.a:

– att det satsats mycket på datorer i skolan och hennes önskan också var att alla elever kunde ha tillgång till fler datorer,

– att hon tyckte det var viktigt med mycket dialog mellan elever och lärare, t.ex. för så att elever ska kunna vara med mer i planeringen av skolan och för att förstå sin utveckling och sina betyg bättre.

– att det var viktigt för elever att veta  hur de kunde påverka sin skolsituation lättare, genom att ibland prata direkt med skolstyrelsen när det gäller t.ex. elevrådspengen, ibland gå till sina stadsdelspolitiker som faktiskt också sköter mycket av besluten och ibland Katrin som är ansvarigt kommunalråd för skola, välfärd och trygghet.

– att det var väldigt olika förutsättningar för eleverna i Malmös olika skolor och att det därför var viktigt att fördela resurserna så att alla får så lika mycket kunskap som möjlighet.

Efter drygt två timmar var det hela slut! Många tyckte det roligt att få prata öga mot öga med någon som bestämmer och enades om att det är viktigt med möten mellan unga & politiker för att förstå varandra och få veta vad som faktiskt pågår och sker som en kanske inte alltid vet om.

Det här får vi göra om! 🙂

 

 

Etiketter: , ,