Rädda barnen Tic toc – kids of democracy och Watch it hade dialogworkshop i Holma!

Igår höll Holmas unga workshop tillsammans med stadsdelspolitiker, tjänstemän, föreningsaktiva och räddningstjänsten på Kroksbäcksskolan. Efter att ha spenderat lite mer än 2 månader i förberedelser och gjort olika coola uttryck för sina åsikter (se här) så var det alltså dags att möta dem som sitter vid spakarna för en del av de förändringar som unga i Holma vill åstadkomma. Fantastiskt roligt att så många kom och var intresserade, och det kändes som att många, inte minst de vuxna deltagarna, var ovana vid att ha sådana här medborgardialoger. Som att det finns ett informationsglapp mellan styrande och medborgare (i det här fallet unga) som behövs arbetas för att täppa till!

Saker som togs upp var att ungdomar vill ha länge öppettider på Holma aktivitetshus, som är i princip det enda ungdomsstället som finns i stadsdelen Holma. Det har man tydligen skurit ner i de senaste åren och är stängt på helgerna (och även på fredagar för killar). Dessutom vill man ha fler aktiviteter, både i aktivitetshuset och utanför. Förslag om att skaffa fram ett internetcafé, ett gym och att rusta upp de nedgångna basketplanerna och fotbollsplanerna. Men också fler möjligheter att röra sig utanför sitt bostadsområde och att kunna delta i aktiviteter på andra ställen och besöka andra platser i både Malmö.

Man pratade också väldigt mycket om att tryggheten i Holma var ett stort problem utifrån många aspekter. Bland annat att man känner sig orättvist behandlade från polisen (som trots inbjudan tyvärr inte deltog i kvällens workshop) och även att tjejer känner sig otrygga i stadsdelen. Ungdomarna pratade om att man ville se fler vuxna som nattvandrare och att man vill ha mer dialog och samverkan med polisen för att bryta den negativa känslan.

Ett annat tema var närmiljön där ungdomarna pratade en del om att göra Holma lite roligare genom möjligheter att måla delar av stadsdelsutrymmet och kanske plantera olika saker.

Vi hoppas att ungdomarnas åsikter snappades upp av politiker och tjänstemän, men också att alla som var där kände att man lärde sig något nytt och att det var givande. Vi hoppas såklart kunna skapa fler av dessa dialoger framöver. Det verkar verkligen som att de behövs! Och till sist ska inte missas att säga att breakdance-uppvisningen som hölls av b-boys var grym!!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gRXO-mZ5F2Y[/youtube]