Watch it! tänker metod i en TRESTEGSRAKET!

Tisdag 25 oktober var en historisk dag i Watch it!s historia. Då togs första steget i vårt metodspridningstänk… i form av en TRESTEGSRAKET! Raketens namn var “Vad är Watch it!? Vad vill vi sprida?” och stegen såg ut som följer;

 

STEG 1: Vad är det Watch it! gör? Vad är vår metod?

– Spruta ner ALLA idéer på post its.

– Kategorisera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEG 2: Vad gör oss unika?

Saker vi gör som få andra gör. Saker vi gör extra bra, även om det inte är unikt. Våra svagheter/saker vi INTE gör.

– Flytta över de post its du tycker stämmer in under respektive kategori.

     

 

STEG 3: Vad är Watch it!s essanser?

– Flytta över de post its du tycker är kärnan i Watch it!.

Trestegsraketen i sin helhet:

Mellan stegen hade vi pausunderhållning med näckenhistorier och leken ÄLGÄLGÄLGÄLGÄLGÄLG! 🙂

Nu har vi ett fantastiskt underlag att jobba vidare utifrån. Har du undringar eller tankar? Hör jättegärna av dig! Vi blir glada för all feedback 🙂

Vi är också i faggorna att kalla till ett METODMÖTE för att stöta och blöta tankar kring metodspridning. Är du intresserad av att va med? Maila oss på info@watchit.nu.

Tills nästa gång –> <3<3<3