Vad är demokratiskt ledarskap?

Första workshopen i demokratiskt ledarskap har gått av stapeln – BAM! Vi träffade alla barn- och ungdomsledare samt ungdomskommunikatörer i Rosengård för tre timmars workshopande kring demokrati och ledarskap. Och bland annat:

– Försökte ge förutsättningar för ett tryggt rum för lärande, t ex genom att sätta upp egna förhållningssätt och metoder för hur vi vill va mot varandra

– Diskuterade demokrati genom olika värderingsövningar och kopplade inflytandetrappans (se nedan) olika steg till egna situationer och erfarenheter

– Gestaltade demokratiskt ledarskap i form av bilder, statyer, scener och saker

– Listade fungerande gruppers goda egenskaper, våra egna styrkor som ledare och kopplade ihop dem

– Konstaterade att för bra ledarskap som motverkar diskriminering krävs både självkännedom, kunskap om makt och normer samt metoder för deltagande.

– MED MERA! Vi gick därifrån flera perspektiv rikare och peppade på fler workshops! 🙂