Intern demokrati på tapeten med pedagoger i Malmö

Vad är intern demokrati? Vad är negativt och positivt med intern demokrati? Hur kan en arbeta för att skapa ett tryggare rum? Hur kan arbeta med att de som är med i ett projekt just nu är de som skapar det? Hur kan en skapa tydliga rutiner och strukturer så att inget faller mellan stolarna och en ändå vågar utforska och testa nya saker? Hur kan vi koppla samman vårt arbete med vår vision? Hur ser vi till att ha det roligt under hela processen?

Utifrån citatet ”Om vi ska jobba med och för demokrati med andra måste vi börja med oss själva” delade vi, Watch it!, med oss hur vi har arbetat med intern demokrati utifrån bland annat ovanstående frågor och omvandlade det sedan till deltagarnas sammanhang och hur de kan ta det vidare.Workshopen avslutades, vilket kan ses exempel på på de två sista bilderna nedan, med att vi fick visa med en mänsklig staty hur vi vill ta arbetet vidare. Då lyftes allt från att se till att arbeta tillsammans med andra som vill och att inspireras av varandra för att kunna inspirera vidare till att ha fokus på just intern demokrati.

Spännande att se vad allt det här kan leda till!