Hur vill vi arbeta med intern demokrati? Kollektivhuset tar sig en funderare!

Torsdag kväll. Studiecirkel med Kollektivhuset i Malmö. ABF-huset.

Vad är intern demokrati? Hur arbetar Watch it! med intern demokrati? Hur vill vi arbeta med intern demokrati?

Under 3 timmar pratade och gjorde vi tillsammans, utifrån 6 nerkokade tankesätt på hur Watch it! har arbetat med intern demokrati de senaste 4 åren, metoder som kan användas i arbetet med intern demokrati. Det handlade om allt från att gå på lust, att ha strukturer, att fundera kring beslut, att tänka vision till att testa på att utvärdera, fundera kring sin egen roll i gruppen och att snacka ansvarsfördelning.

Kollektivhuset funderar nu på att bland annat lyfta frågan och arbeta vidare inom studie cirkeln. Att där te.x. testa några av metoderna för att se hur det kan passa deras verksamhet. Roligt tycker vi!