Hur är en värdebärande fritidsledare? Demokratiskt ledarskap med Fritidsforum i Norrland

Tillsammans med Fritidsforum begav sig Watch it! under två dagar iväg till Skellefteå och Örnsköldsvik för att hålla en workshop kring Demokratiskt ledarskap. Det här tillsammans med fritidspedagoger som på olika sätt skulle fundera kring sin yrkesroll (Vad gör vi? Vem är vi? Varför är vi viktiga? Vad innebär det att vi är värdebärare?) och sitt arbete med just demokrat (Hur arbetar vi med det idag -> Deltagare/fritidsledare, kollegor emellan, chefer och fritidsledare m.f?, Hur skulle vi vilja arbeta med det? Vad är vår roll för att komma dit?)

Watch it! ser fram emot att se och höra mer om fritidspedagogerna i Norrlands fortsatta arbete.

Tack för två fantastiskt spännande dagar!