Att Våga prova tankar kring Demokratiskt Ledarskap

Metodworkshop i Demokratiskt Ledarskap tillsammans med pedagoger och bibliotekarier på Stadsbibblan,

i samarbete med Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) 2013.03.21