Amnesty intar gatan och sprider budskap om sexuella och reproduktiva rättigheter!

Amnestys ungdomsträff den 1-3 februari resulterade i ett intagande av gatan. En version av Idé-> Action gjordes. Temat var sexuella och reproduktiva rättigheter.

Och. En kampanjfilm blev till.

Se. Njut. Inspireras.