Så lämnas ungdomar i utanförskap – Folkhögskolan nr 4 – 2012