Elever måste få mer inflytande!– Södra innerstadens stadsdelstidning – nr 2 2012