“Det starter i det små” – om Watch it! i Dansk media

De unge i Malmø skal have et alternativ til vold og skydevåben. Gennem små jordnære projekter og mødet med andre sociale klasser forsøger Watch it! at givede unge en tro på, at de er en del af samfundet

 —

Benhård bandekrig, organiseret salg af kvinder og snigskyttedrab med racistiske motiver. Det er den virkelighed, borgerne i Malmø de seneste år er blevet konfronteret med. Journalister har omdøbt Malmø til Nordens Chicago, og byens problemer med voldskriminalitet og socialt belastede boligområder kan synes næsten uoverskuelige. Organisationen Watch it! forsøger at bevare håbet og begynder med de unge mennesker, der vokser op i den plagede sydsvenske by.

»Det handler først og fremmest om at forsøge at give de unge mod til at udtrykke deres holdning. Det er det overordnede mål med Watch it!«, fortæller Hilda Kraft, der er leder af projektet.

Frustrerede unge

Det lille ydmyge kontorlokale i Medborgarhuset Tryckeriet, hvor Watch it! holder til, ligger i Sofielund, et område plaget af høj arbejdsløshed, men også et område, hvor der bor rigtig mange unge.

27-årige Hilda Kraft kommer fra den lille by Växjö i Småland og har siden gymnasiet været involveret i arbejdet med at inddrage unge i demokratiet i både Sverige, Argentina og Honduras. Igennem dette arbejde har hun oplevet, at mange unge faktisk har lyst til at bruge deres demokratiske stemme, »men ofte ved de ikke, hvordan de skal omsætte ord til handling. Det er det, vi hjælper dem med,« siger hun og uddyber: »Jeg oplever, at de er frustrerede på alle niveauer: i klasselokalet, på skolen, i samfundet. De har en fornemmelse af, at voksne ser på dem, som om de ikke har værdi. Ofte bliver de enormt overraskede over, at vi både vil spørge, hvad de mener, og lytte til, hvad de har at sige.«

Derudover har hun oplevet, at en stor del af de unge, de møder på gaden, når de rekrutterer til Watch it!, ikke er klar over, at deltagelse og politisk engagement også kan handle om at ændre på de helt små ting i deres egen hverdag.

»De tror, at politik kun handler om at tilhøre et bestemt parti og om at deltage i kedelige møder,« siger Hilda Kraft.

Alle initiativtagerne fra Folkbildningsföreningen, som står bag Watch it!, er unge, og det samme er den stab på omkring 50 frivillige, der nu på andet år hjælper til med at udbrede Watch it!’s visioner og metoder. Indtil nu har over 2.000 skoleelever i alderen 15-22 år deltaget i Watch it!’s workshopforløb.

Udgangspunkt i de unges hverdag

I Watch it! lader man de unge selv bestemme, hvilke problemer fra deres hverdag de har lyst at arbejde med. Gruppeprocessen er i fokus, og det er gennem den, de unge skal opnå større selvtillid og modet til at handle aktivt. I forskellige workshopforløb skal de unge i fællesskab finde frem til sjove og anderledes kommunikationskanaler, hvorigennem de kan udtrykke deres stemme, fortæller Daniel Wolski, der er projektmedarbejder i Watch it!

Der er stor forskel på, hvad der optager de unge, alt efter hvilken del af Sverige de kommer fra.

Deltagerne fra Malmø kommer typisk fra socialt belastede boligområder, mens deltagerne fra Lund ofte har en middelklassebaggrund og mere erfaring med at deltage i ngo-arbejde.

I forstadsområderne i Malmø er det derfor tit lokale sociale problemer, de er interesserede i at løse, mens de unge fra Lund typisk vil beskæftige sig med mere overordnede samfundsrelaterede problemer som for eksempel miljø, forklarer Daniel Wolski.

Et konkret eksempel fra Malmø, som flere af de unge herfra har ønsket at skabe debat om, er, at karaktergivningen afhænger af, hvilken skole man går på.

Et andet problem, der har optaget en gruppe unge, var, at deres kommunale fritidsklub holdt lukket om lørdagen, hvor de følte, at de havde mindst muligt at tage sig til. I samarbejde med Watch it! arrangerede de et møde med lokalpolitikerne og det lykkedes at få ændret klubbens åbningstider.

Hilda Kraft og Daniel Wolski er bekymrede for de unge svenskeres fremtid, især for de mindre privilegeredes: »Den største oplevelse i Watch it! har helt klart været at mærke, at der er så meget engagement og så mange kloge tanker hos de unge. Til gengæld bliver jeg rigtig ked af, at de er så uvante med at sige, hvad de mener. De er ikke vant til at blive lyttet til, fordi der ikke er nogen, der interesserer sig for dem,« siger Hilda Kraft.

Og hvis de kommende generationer fra de belastede forstadsområder i Malmø som Rosengård, Lindägen og Sofielund bliver overladt til gaden, uden at nogen tager notits af deres frustration og følelse af mindreværd, er det ikke utænkeligt, at de vil videreføre de negative sociale mønstre, de på nuværende tidspunkt er en del af, hvilket i værste fald kan føre til endnu større social ulighed og endnu mere kriminalitet.

De unge skal inspirere hinanden

Selvom social ulighed oftest har en negativ klang, forsøger man i Watch it! at få det bedste ud af de unges sociale forskellighed ud fra en tanke om, at denne forskellighed kan være særlig lærerig for de unge deltagere. Daniel Wolski fortæller:

»Det handler om at give de unge kendskab til hinandens sociale virkelighed, men også om, at de unge kan inspirere hinanden til, hvordan man kan løse forskellige problemer.«

»De skal forstå, at de både er lige, men samtidig også er ulige,« supplerer Hilda Kraft og uddyber:

»De unge oplever, at vi lever i et reguleret samfund, og at vi ikke ser hinanden på tværs af bydele og grupperinger. Det giver næring til fordommene. Jeg er dog overbevist om, at vi kan være med til at nedbryde social ulighed, men det kræver, at vi mødes og tør tale om vanskelige emner. Jeg tror godt, vi kan opnå lighed på alle niveauer.«

Selvom man i Watch it! har formået at få fat i nogle unge, der ikke typisk er aktive i politisk arbejde, har man også måttet se i øjnene, at der er nogle unge, som de ikke kan nå her og nu.

»Når de meget socialt belastede unge benytter sig af ungdomsklubber, så kommer de oftest bare for at hænge ud. Vores vision var fra begyndelsen, at disse unge skulle deltage mere aktivt. Men problemet er, at de har svært ved at se værdien i selve processen. Fordi de er blevet svigtet så mange gange i deres liv, er de nødt til at se resultater, før man kan vinde dem for sagen,« fortæller Daniel Wolski.

En vigtig pointe i forhold til det, forklarer Hilda, er, at de mere ressourcestærke unge bliver bevidste om deres position og det ansvar, der følger med.

»De har mulighed for at ændre noget for deres knap så privilegerede jævnaldrende, og samtidig kan de ved at bruge deres stemme aktivt være forbilleder for andre unge. Derfor er det også vigtigt, at vi hjælper denne gruppe unge til at blive endnu bedre til at omsætte deres ord til handling.«

————-
WATCH IT!

Hvem er de?
Et ungdomsprojekt som Folkbildningsföreningen i Malmø står bag

Hvor er de?
I Malmø og Lund

Hvad vil de?
Give de unge selvtillid til at udtrykke deres mening

Hvordan gør de?
Gennem workshopforløb vejleder de unge i, hvordan de kan omsætte deres holdninger til handlinger

watchit.nu

Skrevet af: Michelle Mølgaard Andersen, Malmø
Oprettet 25/06/2012 – 11:55