“Den ständige aktivisten” Watch it-August i Arbetet

“Tankar och idéer från turnén vidareutvecklar han (ideellt) i ett projekt för att göra demokrati: Watch it!

– Hur man snabbt kan gå från idé till handling, säger han.”

Arbetet, 12 oktober 2012: http://arbetet.se/2012/10/12/den-standige-aktivisten/