Künsts CHECKLISTA –> Hur planera och hålla en träff?

En checklista som Künst workshopade fram på måndagens träff som stöd för den/dem som ska hålla träff. Men, såklart, ingen kan göra allt. Vi är alla tillsammans i gruppen ansvariga för stämningen och att säga till om vi behöver nåt. Ibland är det skönt att vara två ledare eller dela ut flera roller, till exempel ”mötesunderlättare”, ”stämningsunderlättare”, ”tidsunderlättare” och ”maktingripare”.

Att göra/tänka på INNAN träffen

– Göra en planering, gärna enligt Künsts grundmall (se separat dokument) eftersom struktur och rutin ger trygghet

– Göra research: information/bakgrund om vad vi ska göra, bilder för inspiration

– Diskussion: förbereda diskussionsövning (försöka att inte ställa vinklade frågor)

– Fixa material till det som ska göras. Finns det på Hemgården eller behöver nåt köpas? (Obs! Spara då kvittot till Watch it!)

– Gör en tidsuppskattning hur lång tid du tror att varje del tar.

– Behöver jag stämma av nåt med den som höll förra träffen?

– Skicka meddelande på Facebook och SMS för att alla ska veta vad som händer och för att ledaren ska veta vilka som kommer

– Tänk kring gruppen: hur många deltagare?, känner de varandra?, några nya?, Funkar alla övningar & lekar som jag tänkt eller behöver nåt ändras/bytas ut?

– Beställa/köpa fika?

– Peppa!! Give yourself lite positiv inställning 🙂

Att göra/tänka på preciiiiiiis INNAN träffen

– Skriv en plan för dan och sätt upp den så alla ser

– Ställ i ordning lokalen; ta fram material, möblera på ett passande sätt osv…

– Hämta fika (tillsammans med de deltagare som hunnit komma)

Att göra/tänka på UNDER träffen

– Leda träffen, dvs gå genom punkter, fördela ordet osv…

– Tänk gärna på att prata långsamt och tydligt så alla förstår.

– Fråga efter du presenterat plan för dan om alla tycker den är ok, så deltagare kan komma med ändringar, önskemål.

– Alltid fråga om andra har lek eller punkter att lägga till.

– Mårunda, känna av stämningen, anpassa efter det

– Fika → hummusmackor!

– Förklara så alla har samma bakgrundsinformation

– Leda diskussionen och ge olika perspektiv

– Peppa och stötta deltagare.

– Alltid tänka på att alla blir sedda och lyssnade på. Försöka känna in gruppen – behöver vi fler rundor? En extra lek? osv…

– Hålla koll på tiden.

– Om nån ny kommer in under tiden – ge den ett kort intro vad ni är nu. Kanske en snabb presentationsrunda om det passar och alla inte känner varandra.

Att göra/tänka på preciiiiiiis EFTER träffen

– Finnas kvar en liten stund om nån har några frågor.

Att göra/tänka på EFTER träffen

– Göra iordning rummet och materialet

– Göra blogginlägg

– Återkoppla på alla deltagare på Facebook och/eller telefon/mail

– Ge information till de som inte varit där

– Info om nästa träff

– Behövs det gå vidare med nåt som diskuterats, kontakta nån? Kolla upp nånting? Skicka blogginlägget till nån? Stämma av med den som har nästa träff?

– Utvärdera! Vad gick bra, vad kan ändras, vad tyckte gruppen? Vad kan vi lära oss om det som gick bra och inte gick bra.

– Avslutande runda för att knyta ihop säcken. Visa/berätta vad en jobbat med under träffen.

– Efter-träffen-fika 🙂

 

Och kom ihåg → läs första stycket igen 🙂