130204 KüNST sprider budskap genom pärlplattor

Vad i världen gör dig arg?
På dagens träff diskuterade KüNST frågan och lyfte allt från sexism, ett oifrågasättande av allmänheten, diskriminering i skolan till, gränser till obeslutsamhet. Vidare diskuterades det kring vem som egentligen måste ta tag i dessa frågor, vem som behöver få veta för att det ska bli bättre. Bland annat lyftes det då att  allmänheten behöver få fundera mer kring dessa frågor. Vi bestämde sig för att sätta igång människors tankar genom att sprida budskapen och frågorna genom att göra pärlplattor.