interndemo-ikon

Verktyg för intern demokrati

En av de workshops Watch it! erbjuder handlar om att stärka arbetsgruppers och föreningars interna demokrati, genom att ge metoder och verktyg och diskutera attityder och förhållningssätt.

Vårt förhållningssätt tar avstamp i att att om vi ska jobba med demokrati med andra måste vi börja med oss själva. Vi tror också att om vi på allvar vill skapa ett bättre sätt att organisera samhället på än dagens måste vi också våga titta på våra egna strukturer och utmana dem. Därför jobbar vi själva mycket med vår interna demokrati, och därför har vi tagit fram denna workshop.

I workshopen delar vi med oss av några av de erfarenheter och tankesätt som inspirerat och genomsyrat vårt arbetssätt. Här under finns dessutom några konkreta metoder/verktyg för hur en kan jobba med den interna demokratin. Vill ni att vi ska komma till er och hålla en workshop i intern demokrati så kontakta oss på info[at]watchit.nu.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Våra sex förhållningssätt

Vi har kokat ner sex förhållningssätt som inspirerat och genomsyrat hur vi jobbat med intern demokrati i Watch it!.

>> Ladda ner pdf: Watch it!s förhållningssätt i intern demokrati

________________________________________________________________________________________________

Arbets- och ansvarsfördelning

Huvudansvar & pepp

En metod för att gemensamt synliggöra arbetsområden i en grupp eller en process och hitta en ansvarsfördelning. Det är också ett sätt att ha fokus på lust i ert arbete och skala bort så mycket borden som möjligt. Metoden ger svar på frågan: Vad ska vi prioritera att göra och vem vill göra vad?

Genom att synliggöra uppgifter skapas transparens och förståelse för verksamheten och för varandra. Samtidigt har det en stressreducerande inverkan när ingen behöver tänka på allt.

>> Ladda ner pdf: Instruktioner Huvudansvar & pepp

________________________________________________________________________________________________

Utvärderingsmetoder

Filurerna i trädet
Vad?
Filurerna i trädet är en utvärderingsmetod för att ge en lättare ingång till svårare ämnen. Ämnena kan handla om allt från gruppen, individen eller projekt som har hänt.

Hur?
1. Dela ut pappret till alla medverkande, ställ en eller flera frågor, och låt dem enskilt markera den eller de filurer som bäst representerar deras “svar”. Exempel på bra frågor att ställa är:

1. När du tänker på dig själv i gruppen den senaste tiden? Vilken filur skulle kunna symbolisera dig?

2. Vilken filur skulle du vilja att du var?

1. När du tänker på gruppen den senaste tiden? Vilken filur skulle kunna symbolisera den?

2. Vilken filur skulle du vilja att gruppen var?

2. Dela sedan in dem i grupper. Gruppernas storlek kan bero på syftet av utvärderingen. Att utgå från att börja prata två och två skapar en större trygghet för att samtala kring frågorna. Instruera grupperna att berätta för varandra hur de tänkte.

3. Efter att ha pratat om dessa frågor, lägg till ett HUR. Hur gör vi då för att komma dit vi vill? Lägg tillsammans, eller var och en beroende på frågeställning, upp en handlingsplan.

ps: Watch it! Har inte utvecklat den här metoden. Metoden används frekvent i olika sammanhang.
>> Ladda ner pdf: Filurerna i trädet

________________________________________________________________________________________________

Utvärdera i smågrupper

1. Förbered olika teman ni vill utvärdera; t ex verksamheten, personalmöten, stämning, kommunikation etc… Välj de teman som passar er verksamhet och personalgrupp.

2. Sätta upp stora papper på väggarna med temat som rubrik + pennor och plats för att skriva.

3. Börja det gemensamma passet med att fråga om nån saknar/vill lägga till nåt tema.

4. Dela upp er två och två eller tre och tre och gå runt på de olika stationerna och diskutera. (Bestäm i förväg om ni ska gå runt fritt eller stanna t ex 5 min på varje station.) Glöm inte att skriva ner era tankar på pappret.

5. Återkoppla i helgrupp. Gå runt bland de olika stationerna eller sitt i cirkel och ta med pappret dit.

________________________________________________________________________________________________

Gruppdynamik

Jag i gruppen

En övning som vi har testat heter “Jag i gruppen” och handlar om att se vad en själv har för behov och preferenser i en grupp. Den ger förståelse för grupp-processen och hur vi samspelar med varandra. Ens positioner och preferenser kan vara nycklar till mycket viktig information – varför saker funkar eller inte funkar som de gör. Övningen är utvecklad av Magdalena Musiala, magdalena@civic-lab.com, utifrån teorin The Human Element av Will Schutz.

Tips! Övningen Jag i Gruppen kan också göras som en fysisk övning där gruppen låtsas se en osynlig linje i rummet där den ena sidan symboliserar mycket och den andra lite. Deltagarna ska sedan, utifrån frågeställningarna, placera sig på linjen. Berätta att det inte finns något rätt eller fel och att det inte handlar om att svara på frågan i jämförelse med andra utan att utgå från sin egen magkänsla.

>> Ladda ner pdf: Jag i gruppen

________________________________________________________________________________________________

 

Mer info och övningar kommer snart, men medan ni väntar…

Fler tips!!

Tips till kunniga inom bland annat normkritik, deltagande metoder, kommunikation och mötestekniker finns i listan härunder. Ladda ner och inspireras! Har du fler tips du tycker ska stå med? Maila oss!

>> Ladda ner pdf: vårt tipspapper!