IDE-TILL-ACTION-ikon2

Syfte med workshopen

Idé till Action är en workshop du själv kan handleda utifrån materialet härunder. Workshopen innehåller energifyllda metoder för hur grupper kan gå från idé till verklig action och på vägen ha en deltagande och demokratisk process. Vill du att vi kommer ut till dig och håller denna workshop? Kontakta oss på info[at]watchit.nu.

Här bygger vi på metodkitet till IDÉ -> ACTION – vår workshop där vi går snabbt från idé till handling och sprider våra budskap! Plocka vårt exempelupplägg rakt av och gör en egen workshop med unga – eller inspireras och ändra till så som du vill!

1. EXEMPELPLANERING

Hur GÖR man demokrati? Med hjälp av denna planering kan du hålla egna workshops i ämnet!

– Ladda ner en exempelplanering i Idé -> Action!!

 

2. STEG I WORKSHOPEN

Ladda ner och skriv ut stegen i workshopen:

– Stegkarta

 

3. UPPVÄRMNINGSLEKAR

Här kommer lite exempel på uppvärmingslekar:

 _____________________________________________________________________________________________________________

DEMOKRATIBINGO

Vad?

Demokratibingo är en metod för att enkelt och opretentiöst prata om större frågor. Det här samtidigt som en får prata med andra och röra på sig. Det kan en användas för att komma igång i tänket kring frågorna för att sedan arbeta vidare med dem eller helt självständigt. Vi har sammanställt demokratibingomaterial på samhälls- och skoltema. Metoden går självklart att anpassas till det tema eller fokus ni har på aktiviteten ni vill använda det till.

Hur?

1. Dela ut en bingobricka och en penna till varje person.

2. Ge instruktioner om att det gäller för alla deltagande att så snabbt som möjligt få bingo (en rad fylld/hel bricka/annat). Det får en genom att prata runt med andra deltagare och få svar på frågorna i bringobrickans rutor. När en fått svar på en fråga skriver en ner namnet på den personen i rutan. Första personen som får bingo utropar BINGO.

3. Utropa Klara! – Färdiga! – Gå! Om musik finns → Sätt gärna på!

4. Kör tills någon får bingo!

 

Tid och antal?

Tid: 10-15 minuter
Antal personer: Minst 5. Fungerar i större grupper.

 

Mingelbingobrickor:

– Med samhällstema

– Med skoltema

 _____________________________________________________________________________________________________________


4. UTTYCKSSÄTT

Här hittar du guider till olika uttrycksätt:

 

BANDEROLL

– Banderoll

FANZINE

– Fanzine

– Bilaga; Fanzine om Watch it! (original)

– Bilaga; Fanzine om Watch it! (kopierad)

LÖVGRAFFITI

– Lövgraffiti

STARTA EN FÖRENING 

– Starta en förening

– Bilaga; Att skriva stadgar

        STREET ART/GRAFFITI 

        – Do it! – Street art/Graffiti

 

 

 

Det kommer mera… 🙂