Watch it på besök hos Internationella kvinnoföreningens spridningsseminarium

I onsdags var Watch it på besök på coola Internationella Kvinnoföreningens (IKF) spridningsseminarium. IKF har arbetat mycket med att få unga kvinnor, och framförallt med invandrarbakgrund, att få mer inflytande i samhället. I projektet har ungefär 30 unga gymnasietjejer med olika kulturell bakgrund och från olika stadsdelar i Malmö deltagit i workshops, utbildningar och träffar med politiker för att öka deras inflytande i samhället.

I onsdags avslutades projektets första år genom att ha en konferens på Malmö Latinskola där man bjöd in politiker från framförallt Malmö stad där jämställdhetsfrågor pratades om. Bland annat om att tjejer ofta har sämre självförtroende än killar, och att det finns roller och normer som gör att tjejer blir ojämlikt behandlade, bland annat när det gäller löner och arbete i hemmet samt sexism av olika slag.

Under konferensen spelades det också upp en jättebra forumteater där publiken fick delta och gå in i teatern och förändra de ojämställda strukturer och handlingar som gjordes. Skitbra sätt att inkludera alla i hur man kan arbeta för mer jämställdhet och jämlikhet i vardagliga situationer.

Jättepepp att vara med på denna konferens. Ungas inflytande behöver höjas överallt =)!!!